Privacy Policy

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals bijvoorbeeld een naam, adres, telefoonnummer of geboortedatum. Gegevens die niet gekoppeld kunnen worden aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon, zoals de favoriete pagina’s van bezoekers van de DSECARGO-website of het aantal bezoekers per pagina, worden niet beschouwd als persoonsgegevens.

Verzameling, beheer en gebruik van persoonsgegevens op de DSECARGO -website

(1)

Steeds wanneer een bezoeker een DSECARGO -website opent, worden de navolgende gegevens (tijdelijk) vastgelegd in een logbestand:

- Datum en tijd van het verzoek

- IP-adres of DNS van de verzoekende computer

- Gevraagde pagina (URL)

- HTTP-statuscode

- Gebruikte besturingssysteem en versie van verzoeker

- Gebruikte browser en versie

(2)

Voor het gebruik van de website van DSECARGO kan het voor de server van DSECARGO noodzakelijk zijn om cookies in te stellen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. Cookies worden door DSECARGO gebruikt om de functionaliteit van pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies helpen de browser van de bezoeker om door de website te navigeren. De bezoeker kan zijn browser zo instellen dat cookies worden geweigerd, in welk geval er geen gegevens op de computer van de bezoeker worden opgeslagen. Het kan zijn dat de bezoeker in dat geval niet alle mogelijkheden van de website volledig kan gebruiken.

(3)

De DSECARGO -website is onderverdeeld in een open en besloten gedeelte. Het besloten gedeelte dient deels om uitvoering te geven aan de overeenkomst tussen de klant en DSECARGO en is alleen toegankelijk na inloggen met een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

In het open gedeelte van de website is onder meer een contactformulier, een Track & Trace-functie, alsmede een zoekfunctie geplaatst. De aldaar ingevulde persoonsgegevens, zoals naam,  telefoon en emailadres, zijn benodigd om uitvoering te kunnen geven aan het desbetreffende verzoek. Deze persoonsgegevens zullen zorgvuldig worden gebruikt en nooit aan derden worden doorgegeven, tenzij DSECARGO hiertoe middels een gerechtelijk bevel wordt verplicht.

(4)

De onder (1) genoemde gegevens worden anoniem geanalyseerd voor statistische doeleinden. Statistische rapporten waaronder Google analytics worden gebruikt om het gebruik van de website van DSECARGO te evalueren, waarbij vooral gekeken wordt naar de volgorde waarin de pagina's worden bezocht. Dergelijk onderzoek helpt DSECARGO om de bruikbaarheid van de website verder te verbeteren.

(5)

De DSECARGO website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies waardoor geanalyseerd kan worden op welke wijze de website wordt gebruikt. De informatie over het gebruik van de website welke met cookies wordt verkregen (inclusief uw IP-adres), wordt naar een server van Google verzonden in de Verenigde Staten (VS) en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering geactiveerd is op de website, wordt uw IP-adres voor verzending in de lidstaten van de Europese Unie of andere contractuele staten welke onder de overeenkomst vallen, verkort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google verzonden in de VS en daar ingekort. Google zal deze informatie gebruiken om het gebruik van de website te analyseren, rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen voor de websitebeheerder en andere diensten die verband houden met het gebruik van de website en het gebruik van internet uit te voeren. Bovendien zal Google deze informatie doorgeven aan derden indien zij dit wettelijk verplicht is of voor zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP-adres met andere gegevens van Google verbinden. U kunt de installatie van cookies voorkomen door aanpassing van de basisinstellingen van uw browser software; echter willen wij erop wijzen dat in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van de website volledig kunnen worden gebruikt. Verder kunt u de registratie van de gegevens door de cookies (inclusief uw IP-adres) welke gerelateerd zijn aan uw gebruik van deze website blokkeren door het downloaden en installeren van de browser-plugin, beschikbaar via: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

De DSECARGO -website maakt gebruik van de Google Analytics-extensie: „ga('set', 'anonymizeIp', true);“. Dit zorgt voor geanonimiseerde registratie van IP-adressen ("IP-masking").

(6)

 DSECARGO is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy eenzijdig te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

(7)

Bezoekers met vragen over deze Privacy Policy kunnen een e-mail sturen aan: info@dsecargo.eu.

PARTNER WORDEN?

PARTNER WORDEN?

Op basis van franchise ondernemer kunt u gebruik maken van alle faciliteiten welke DSE biedt. Dat is zowel de inkoop kanalen als ook de distributie kanalen welke DSE heeft.